Gastro service

  • Závodné stravovanie - výroba a distribúcia jedál pre zamestnancov výrobných a nevýrobných organizácií a obchodných sietí
  • Mrazené jedlá - výroba a distribúcia mrazených obedov a polievok
  • Bufetový predaj
  • Spolčenské podujatia -firemné večierky, rodinné oslavy, svadby, stužkové
  • Catering - dodávka stravy k zákazníkovi

Jedným z predpokladov pre kvalitu dodávok jedál v oblasti závodného stravovania je aj tradícia v tejto oblasti. Spoločnosť GASTRO – SERVICE, a. s. Dubnica nad Váhom vznikla v roku l998 keď prevzala prevádzku závodného stravovania v štátnom podniku ZTS Dubnica nad Váhom. Spoločnosť týmto zabezpečovala výrobu teplých i mrazených jedál pre cca 12 tisíc zamestnancov štátneho podniku ZTS Dubnica nad Váhom. Preto spoločnosť GASTRO – SERVICE, a. s. Dubnica nad Váhom disponuje nielen dostatočnou výrobnou kapacitou, ale aj kvalitnou pracovnou silou, dobrou organizáciou práce, a tiež potrebnými receptúrami a podnikovými normami podľa receptúr jedál v závodnom stravovaní. Spoločnosť zabezpečuje výrobu a distribúciu hlbokomrazenej stravy.
Disponuje viacerými priestormi s kapacitou od 25 až do 300 osôb, ktoré je možné pripraviť na individuálne potreby zákazníkov.


Kontakty
Obchodný úsek:
tel: 042/448 5077, 0908 747 280, 0917 491 079
fax: 042/448 5080
e-mail: gastro.service@centrum.sk