Vážení zákazníci, staňte sa našim zmluvným odberateľom.
Ako zmluvný odberateľ získate hneď niekoľko výhod:

  • Zmluvná cena, ktorá môže byť dohodnutá až na jeden rok
  • Dodávka na určený čas
  • Odber na faktúru hradenú jedenkrát za mesiac
  • Zľavy pri využití priestorov našej reštaurácie
    pre Vaše spoločenské podujatia


Stiahnite si našu vzorovú zmluvu pre zmluvných odberateľov a pre bližšie informácie nás kontaktujte.