Spoločnosť Ťažké strojárstvo, a.s. je na trhu už od roku 1993.
Už od začiatku bola budovaná ako spoločnosť holdingového typu.
Popri strojárskej výrobe sa prostredníctvom svojich dcérskych spoločností
orientovala tiež na výrobu nábytku na zákazku a tiež
verejnému a závodnému stravovaniu.

V súčasnej dobe je spoločnosť orientovaná najmä na prenájom
nebytových priestorov, veľkoobchod, maloobchod a služby v oblasti stravovania.

Základné údaje:
Obchodné meno: Ťažké strojárstvo, a.s.
Sídlo: Továrenská 1413, 018 41 Dubnica nad Váhom
Adresa pre poštový styk: PO BOX 57, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 315 88 549
Spoločnosť je zapísaná : OR OS Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 213/R


Dcérske spoločnosti:
GASTRO – SERVICE, a.s. – komplexné služby v oblasti stravovania
K – TS, s.r.o. – výroba nábytku na zákazku