• Racionálne stravovanie
  • Prirodzená očista organizmu
  • Zvýšený cholesterol, ako dôsledok nesprávnej životosprávy